Звітування

 

 

 

Звіт директора КЗ «Медвідська початкова школа» за 2021-2022 н.р. 

 09 червня 2022 р.

 Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітнім закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, втілення колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  закладом.

2. Заохочувати громадськість впливати на процеси  прийняття та виконання керівником відповідальних рішень у сфері управління освітнім  закладом.

 Порядок денний:

Вибори голови та секретаря зборів.

Вибір лічильної комісії

Звіт в.о. директора школи Вигонюк Т.О.

Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Таємне голосування.

 

ВСТУП

Шановні присутні!  Закінчився 2021-2022 навчальний рік, важкий для нас рік, але потрібно підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність керівника  закладу протягом звітного 2021 – 2022н.р.

         Щиро дякую за те, що ви цікавитесь справами закладу і сьогодні приєдналися до нашої зустрічі.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Як  в.о. директора закладу освіти,  у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, Законами України  «Про освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, Статутом закладу, Концепцією Нової української школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України, правилами  і  нормами  охорони  праці,  техніки  безпеки та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника освітнього закладу.

 

Загальна інформація про освітній заклад

      КЗ «Медвідська початкова школа» є комунальною власністю Стрижавської селищної ради. Заклад розпочав свою діяльність 01.12.2013 року шляхом створення на базі ліквідованої Медвідської СЗШ І-ІІ ступенів. Управління та фінансування закладу здійснювалося відділом освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради.  На початку 2021-2022 н.р. в закладі нараховувалось 26 здобувачів освіти: школа – 9 учнів, різновікова група – 17 вихованців. Прибуло за рік – 5 вихованців, вибуло – 1 здобувач освіти зі школи та 1 вихованець з різновікової групи. Охоплено навчанням 100% дітей шкільного віку. Закінчили школу 1 випускник (здобувач освіти з особливими освітніми потребами). На даний час функціонує 2 класи та різновікова група. Режим роботи групи - п’ятиденний з 10,5-годинним перебуванням дітей. Заклад працює з 8.00 до 18.30 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.

Станом на сьогодні повноцінно функціонує вся будівля школи.  Загальна площа приміщення школи становить 730 м2.  Школа має 4 класні кімнати, кабінет директора та учительська(методичний кабінет), кабінет сестри медичної, харчоблок, внутрішній туалет, складські приміщення, кабінет завгоспа, їдальню, музично-спортивну залу, спортивну кімнату, ігрову кімнату та спальню для різновікової групи.

        Заклад  працював відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, затверджено директором і погоджено з відділом освіти.

 

Кадрове забезпечення.

Штатними працівниками заклад був забезпечений на 97,3%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Протягом 2021-2022 навчального року звільнено  4 працівника –  це головного машиніста (кочегара) за згодою сторін, учителя англійської мови та учителя інформатики, у зв’язку із закінченням строку трудового договору, бухгалтера, у звязку з переводом .

Освітні послуги в закладі протягом 2021-2022 н.р. надавали 5 педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічних працівників:

-         Вища категорія – 4(80%)

-         11т.р. – 1(20%)

 

Віковий склад педагогічних працівників:

-         20-30 років – 1 педпрацівник

-         30-40 років – 1 педпрацівник

-         40-50 – 1 педпрацівник

-         50 і більше – 2 педпрацівники

Вищу педагогічну освіту мають 4 педпрацівники, 1- середню-спеціальну(педучилище).

У 2021-2022 н.р.  атестаційною комісією  Стрижавського ліцею № 2  атестовано 1 педагогічного працівника, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Всі вчителі володіють комп’ютерними технологіями та використовують їх у роботі з учнями та батьками, з комп’ютерною підтримкою проводяться уроки,батьківські збори.

У школі  діє певна система методичної роботи. Педколектив школи працює над методичною темою: «Формування в учнів та вихованців позитивної мотивації навчальної діяльності та ключових життєвих компетентностей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій в умовах нової української школи». Цим  питанням  приділялась  значна  увага   на  засіданнях  педагогічної  ради, нарадах  при  директорі, на  засіданнях  методичного  об΄єднаннях  та  творчої  групи,  семінарах-практикумах.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками  шкільного МО вчителів початкових класів та вихователів  та  творчої групи по наступності між шкільною та дошкільною ланками..

Учителі школи йдуть в ногу з часом. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Широко використовуються можливості Інтернет мережі.

         Педагоги школи є учасниками ММК при відділі освіти СМСКТ.

Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2021-2022 навчального року робота педколективу була спрямована на:        

1.Збереження кадрового потенціалу, учнівського контингенту,  матеріальної бази та  кращих традицій і набутків школи

2.     Ефективне впровадження в практику  Концепції нової української школи.

3.     Підвищення ефективності і якості уроків дистанційної форми навчання.

4.     Збагачення школярів цінностями української національної моралі, мистецтва, історії та культури ;

5.     Активна співпраця з батьками, громадськістю, підвищення ролі сім`ї у вихованні дітей;

6.     Зміцнення навчально-матеріальної бази школи;

7.     Наступність у роботі дитячого садка і школи.

Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2021 року усі учні шкільного віку були охоплені освітою.  До 1 класу було зараховано 4 учні, до 3 класу переведено – 4 учні. У звязку із відсутністю класу освітній процес було організовано за індивідуальною формою навчання. Для кожного учня було складено відповідний розклад та графік проведення занять, які були погоджені з батьками. Але педагогічний колектив намагався організувати дітей, створити простір  для  спілкування,  дати більше інформації, тому інколи уроки проводились за класно-урочною системою.

      У ІІ семестрі  з 24 лютого 2021 р. відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні», який підтримано Верховною радою, враховуючи рекомендації Міністерства освіти та науки України від 24.02.2022 р., відповідно до наказу відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради від 24 лютого 2022 р. № 24 «Про особливий режим роботи закладів освіти у межах правового режиму воєнного стану» КЗ «Медвідська початкова школа» було переведено у особливий режим роботи: призупинено прийом дітей до дошкільного відділення закладу, організовано освітній процес для дошкільнят та здобувачів освіти 1 та 3 класів дистанційну форму навчання. Розроблені заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та переведення педагогічних працівників на роботу в дистанційному режимі. Рішення щодо форми організації освітнього процесу приймалось на засіданні педагогічної ради. Відповідно до нормативних документів та розпоряджень на період воєнного стану  було заборонено проводити масові заходи освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру, зокрема проведення змагань, конкурсів (зокрема конкурсів фахової майстерності), виставок, концертів в очному режимі.

   Було організовано  інформування, роз’яснення та проведення додаткових інструктажів серед здобувачів освіти, їх батьків  і співробітників закладу освіти щодо техніки безпеки у надзвичайних ситуаціях, а саме: Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3485-22 Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями закладів загальної середньої освіти з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами;  Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3485-22. Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями закладів загальної середньої освіти з питань поведінки у надзвичайній ситуації; методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях; Пам’ятка щодо правил поведінки (порядку дій) населення у разі виявлення підозрілого об’єкта, вибухонебезпечного предмета. Всі ці та інші матеріали були висвітлені на сайті закладу.

Задля якісної організації освітнього процесу було утворено групи учнів та батьків класними керівниками та вчителями у мобільному додатку Viber.  Розклад уроків на період дистанційного навчання, з визначенням форми проведення уроку, часу проведення та платформи, на якій буде проводитись урок було розміщено на сайті закладу та в батьківських групах. Загалом дистанційне навчання проходило успішно, за винятками, які пов’язані із технічними збоями мережі. Разом з цим необхідно відзначити, що дистанційне навчання не може повністю замінити звичайний режим роботи, що вплинуло на деякі аспекти виконання програм, адже учні початкової школи, особливо 1 клас потребує безпосередньої допомоги учителя при організації освітньої діяльності.

Для дошкільнят було організовано перегляд занять з сайту МОН України НУМО Дитячий садочок онлайн.

Шкільна документація велась згідно з нормативно-правовою базою, стан її ведення відображений у наказах по школі.

          Освітній  процес  у школі  здійснювався  на  принципах: гуманізації,  педагогічної  підтримки,  демократизації,  інтеграції, диференціації,   індивідуалізації,  системності.

      Оцінювання навчальних досягнень учнів  відбувалося відповідно до Додатка № 3 до методичних рекомендацій щодо оцінювання об’єктивних результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 13.07.2021 р. № 813 «Про затвердження  методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».  Відповідно до рішення педагогічної ради від 31.08.2021 р. № 1  було вирішено: у 1 класі використовувалось вербальне оцінювання протягом року,  в 3 класі використовувалась рівнева оцінка (високий, достатній, середній, початковий рівні). Оцінювання відбувалося за компетентностями.

Учні 3 класу, за результатами спостереження та проведених діагностичних робіт мають наступні результати навчання:

-         3 учні – переважають достатній та середній рівні;

-         1 учень – переважають початковий і середній рівні.

      Всі учні 1 класу адаптувалися до  нового середовища, до нових видів діяльності. Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовувалися паралельно та розкривалися через «Пропонований зміст», який окреслював можливий навчальний матеріал, на підставі якого формувалися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, поширення та вдосконалення предметних знань,  індивідуального виявлення та створення умов для розвитку особистості в школі проведено роботу з виявлення обдарованих дітей, поновлено банк даних на цих учнів за напрямками. Наказом по школі затверджено план роботи з обдарованими дітьми на 2021-2022 н.р. та створені необхідні умови для розкриття потенціальних можливостей дітей.  .Цьогоріч для обдарованих дітей початкової школи ми приймали участь лише в одному районному конкурсі знавців української мови ім.. П. Яцика. На конкурсі переважно були присутні учні 4 класу і лише 2 учні 3 класу, серед яких і наш учень Островський Назарій, який спробував вперше прийняти участь у такому конкурсі.

      У цьому році у звязку із ситуацією в державі (запровадження воєнного стану) та на умовах участі в конкурсах не менше 5 чоловік, наші учні не змогли взяти участь в ряді міжнародних та всеукраїнських інтерактивних предметних конкурсах, в яких брали постійно участь «Патріот», «Грінвіч», «Кенгуру», «Пазл».

Виховна робота

Недивлячись на те, що в школі індивідуальна форма навчання, виховна робота у 2021-2022 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі ,мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками.              Сьогодні школа і садочок – це передусім простір життя дитини, де вона здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності. Виховний простір організовато так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.   Адміністрацією  та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників освітнього процесу,  співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

У 2020-2021н.р. педагогічний колектив  продовжив працювати над реалізацією виховної теми: «Розвиток всебічно розвиненої особистості шляхом формування здорового способу життя».

     

      Протягом навчального року з учнями 1, 3 класу в школі проводились заходи які поєднували  традиційні форми роботи (бесіди, години спілкування), та і нетрадиційні (інтерактивні ігри, конкурси, квести, слайд-шоу).

У І семестрі проведено за традицією: квест-гра «Здраствуй, рідна школо!»; дошкільне відділення свято осені «Осінь чарує барвами своїми», новорічне свято «Новий рік ступає на поріг!» . До Міжнародного дня миру проведено акцію «Голуб миру»,  організовано виставку на тему: «Краса поруч з тобою, придивись!», урок мужності і милосердя під девізом «Хай буде мир на Україні!»; козацькі розваги до Дня українського козацтва; акція «Осінні клопоти» (благоустрій території); акція «Засвіти свічу» до Дня пам’яті жертв голодомору; тематичні заходи в рамках акції «16 днів проти насильства»; акція «Допоможемо пташкам узимку»; виготовлення ялинкових прикрас. Також колектив нашого закладу прийняв участь у акції «Серце до серця».

У ІІ семестрі проведено заходи до Дня Соборності України. В день Святого Валентина проведена конкурсна програма та працювала пошта з доставлення валентинок. Заняття «Хто любить, знає рідну мову, тому вона всміхається» до Міжнародного дня рідної мови. В онлайн-форматі проведено: усний журнал «Вони писали для тебе» про Т.Г. Шевченка дітям. 15 квітня проведено День довкілля. До Дня матері проведена дистанційна гра «Найкраща мама». До Всесвітнього дня вишиванки проведена віртуальна подорож  «Від матері доні добро передай». Учні  1, 3 класів прийняли участь у акції «Малюнок на фронт». Останній урок проведено онлайн у вигляді квесту – гри «Канікули», проведено бесіду з дітьми «Незвичайні літні канікули», «Як уберегтися дітям під час війни». 

      Як бачимо,  протягом першого семестру,  ми проводили заходи зі школярами та дошкільнятами очно,  в другому семестрі майже повністю переорієнтувались на онлайн режим. Тому, задля того, щоб батьки бачили нашу роботу постійно монтувались відео із наших заходів, а діти і батьки залучалися до них, надаючи фото, малюнки, короткі відео певної тематики.

 

     

З метою правового всеобучу батьків 2 рази на рік проходять загальношкільні батьківські збори та 4 рази на рік класні батьківські збори(цього річ онлайн)

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, батьківських зборах, було видано ряд наказів по школі, що стосувались виховної роботи. Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на достатньо належному рівні, використовуються як традиційні, так і сучасні технології виховання учнів.

В зв’язку з ситуацією в державі  на екскурсії цього річ учні не їздили, лише організовувались онлайн екскурсії з переглядом відео про визначні місця нашої Батьківщини.

В рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» з озеленення та благоустрою в закладі  були розроблені та проведені заходи по підготовці та проведені весняної толоки з озеленення та благоустрою. Вся робота була висвітлено у відео.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2021-2022 н.р. була побудована відповідно до право установчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення. На кінець звітного періоду в закладі   на внутрішньошкільному обліку жодного учня .

Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2021-2022 н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Я досліджую світ: соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична галузі»» (1,3 класи), організація  медичного огляду учнів ; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та години ігор з профілактики травматизму з дошкільнятами.

      Протягом року робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє відображення у проведенні таких виховних заходів, як проведення місячника „Увага! Діти на дорозі!", Тижнях безпеки життєдіяльності, Тижнях безпеки дитини, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул.

Систематично проводились тематичні  години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму, проходили конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, Единий день безпеки дорожнього руху  (І семестр – очно, ІІ семестр – онлайн)

Соціальний захист та співпраця з батьками

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються та виховуються в закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів та вихованців пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 0;

дітей з інвалідністю1;       

дітей чорнобильців – 0;

• багатодітних – 5;

-         діти учасників АТО – 1;

-         малозабезпечених – 0;

-         діти з сімей внутрішньо переміщених осіб - 1

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяраі дошкільника.  Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят. Учителі початкових класів та вихователі тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців. Матеріали, якими ми мали ділитись з батьками, розміщувались для ознайомлення в батьківських групах.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників  організовано відповідно до нормативно-правової бази.  Щорічно на базі Стрижавської АЗПСМ у сімейних лікарів діти проходять медичне обстеження. Медичне обслуговування працівників організовано на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком: шкільне відділення 1 раз в рік, дошкільне відділення 1 раз в 6 місяців. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичного працівника.

Організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань медсестра. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи в медсестра формує спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по закладу.

Систематично медсестра здійснює огляд дітей на педикульоз. Протягом року щоденно проводилась термометрія як працівникам, так і здобувачам освіти: школа – 1 раз, садочок – двічі.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування в закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується чинними законодавчими документами, згідно з якими, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування  учнів відбувається згідно графіку на великій перерві у їдальні , вартість якого становила І семестрі 15 грн., в ІІ семестрі – 20 грн. відповідно рішення Стрижавської селищної ради. Діти дошкільного відділення  отримували 3-разове харчування, вартість якого становила в І семестрі56 грн., в ІІ семестрі – 60 грн.  

Діти пільгових категорій звільнялись від плати за харчування, або плата за харчування зменшувалась. Для цього подавались заяви на встановлення пільг та надавались певні документи. Протягом навчального року  в групі звільнено від плати за  харчування:

1 дитина – батько учасник АТО;

1дитина –  сімя, внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій

В розмірі 50% оплати за харчування  звільнено 3 дітей з сімей, де виховується троє і більше дітей до 18 років.

         Продукти харчування в заклад надавались постачальниками, які пройшли тендерні процедури згідно вимог відділу освіти СМСКТ.   Не менш важлива і якість питної води в закладі, яка тричі здавалась на перевірку в лабораторію. Вода відповідає санітарним нормам. Перевірка якості харчування проводилась Вінницьким обласним лабораторним центром МОЗ України

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

             Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

  Згідно річного плану роботи школи протягом 2021-2022 н.р. в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів.

      На початку року були складені акти-дозволи на проведення занять в спортзалі.  Наявні журнали інструктажів учнів та працівників закладу.    

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями

      В школі ведеться журнал обліку нещасних випадків, де реєструються всі випадки травматизму, які сталися в закладі, журнал реєстрації мікротравм. За 2021-2022 н.р. нещасних випадків зареєстровано не було. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Тематичні бесіди з профілактики травматизму проводять учителі. В усіх класах проведені заплановані бесіди з попередження різних видів травматизму, записані пам’ятки на час канікул.

         Питання охорони  праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

      У звязку із введенням воєнного стану, ряд заходів, щодо охорони праці та  безпеки життєдіяльності не проводились або проводились в дистанційному режимі.

      У  І семестрі  проводились Тижні безпеки дитини та Дні цивільного захисту за розробленими і затвердженими планами. Змістовні та цікаві форми роботи підготували учителі та  вихователі. Освітню роботу з безпеки життєдіяльності педагогічні працівники не обмежували лише засвоєнням учнями та вихованцями норм та правил. Вихователі забезпечували активне засвоєння кожною дитиною необхідних знань та вмінь безпечної поведінки, формували навички орієнтування та швидкої реакції в різних життєвих ситуаціях.

      На сайті закладу, у вайбері  висвітлювалась інформація, повязана з ситуацією сьогодення: Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3485-22 Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями закладів загальної середньої освіти з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами;  Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3485-22. Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями закладів загальної середньої освіти з питань поведінки у надзвичайній ситуації; методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях; Пам’ятка щодо правил поведінки (порядку дій) населення у разі виявлення підозрілого об’єкта, вибухонебезпечного предмета.

      Усі учні та працівники пройшли медичний огляд.

Також у приміщеннях школи оформлено  сучасний куточок стендів по безпечній поведінці.

Фінансово-господарська діяльність.

Будівля закладу не нова, але, не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться відділом освіти СМСКТ Стрижавської селищної ради. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Але у звязку із воєнним станом працівників закладу з 01 квітня 2022 року  переведено на 2/3.  Надбавки, доплати працівникам адміністративно-господарчого персоналу було виплачено лише в І семестрі, а в ІІ семестрі – знято,  також у зв’зку з воєнним станом.

      З 24 лютого по сьогоднішній день працівники закладу задіяні  в організації роботи пункту надання інформації, збору гуманітарної допомоги, робота з внутрішньо переміщеними  що знаходиться в приміщенні БК

с. Медвідка.  Головне призначення працівників – цілодобове чергування – оповіщення. Також працівники долучаються до збору гуманітарної допомоги та роботи з внутрішньо переміщеними.

      Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. За позабюджетні кошти здійснюється оформлення та оновлення закладу, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, туалетів.

Заклад підключений до глобальної мережі Інтернет.

Цьогоріч  перезаряджено 9 наявних вогнегасників.

Бюджетні кошти:

За 2021 р.

Господарські товари – 6 724 грн. 70 к.

Кошти для забезпечення санітарного регламенту  - 16 727 грн.

Загальна сума: 23 451 грн. 70 к.

Батьківські кошти:

-         фільтри, освіжувач повітря – 145 грн.

-         термометр – 35 грн.

-         Придбано сушку для посуду – 345 грн.

-         Серветки з тканини, губки для миття посуду – 43 грн.

-         Рукавички – 20 грн.

-         Ватні палички – 39 грн.

-         Ялинкові іграшки – 1 165 грн.

-         Змішувач для рукомийника  на кухню  - 250 грн.

-         На бензин (підвіз продуктів) – 100 грн.

-         Дитячі іграшки в групу – 912  грн. + лопатки -240 грн = 1 152 грн.

-         Освітлювач «Зоряне небо» - 50 грн. + батарейки  - 17 грн. = 67 грн.

-         Ганчірка для швабри – 55 грн.

-         Відбілювач, сода – 50 грн.

-         Комісія  оплата за садочок -  45 грн. + 40 грн. + 20 грн. + 70 грн.= 175 грн.

Загальна сума: 3 641 грн.

Кошти для організації харчування:

-         ФГ «Родина В» - 1000 грн.

-         ТОВ «Прогрес М» - 2000 грн.

-         ФОП «Горпинич» -  2000 грн.

Загальна сума – 5000  грн.

 

 

Всього за звітний період залучено позабюджетних коштів 32 092 грн70 к.

Адміністрацією приділяється достатньо  уваги естетичному вигляду закладу. Подвір’я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками, своєчасно доглядаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться дерева. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території.

 

Управлінська діяльність

            Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів, планів роботи вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

       На цьому хочу закінчити свій виступ й побажати всім миру, перемоги,  добра, здоровя, злагоди та благополуччя.

      І наостанок я хочу сказати, що колектив закладу зробить все можливе для якісної підготовки закладу до нового навчального року. 

 

Звіт директора КЗ «Медвідська початкова школа»за 2020-2021 н.р.

 docs.google.com/document/d/1eKKh3gZOkMogU4vTmTknF_x-Eaza4_FM/edit

 

 

 

 

Звіт про роботу  Медвідського НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ в.о. директора -   Вигонюк Т.О. за 2019-2020 навчальний рік

      Закінчився навчальний рік і тому потрібно  підвести певні підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора протягом 2019-2020 н.р. На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громад скості, батьками щодо своєї діяльності.

      Як в.о. директора НВК у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, власним Статутом, Освітньою програмою закладу.

     Медвідський НВК: ЗОШ В ст. – ДНЗ розпочав свою діяльність 01.12.2013 року шляхом створення на базі ліквідованої Медвідської СЗШ І-ІІ ступенів. Медвідський НВК є власністю Лаврівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється сільською радою та відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. На початку 2019-2020 н.р. було  12 учнів, за рік прибуло – 0 учні, вибуло – 0 учні. На кінець навчального року кількість учнів становила  -12 учнів. На даний час функціонує 3 класи шкільного відділення НВК: 1 клас 5 учнів, 3 клас 5 учнів (1 дитина на індивідуальному навчанні),   4 клас – 2 учні (індивідуальне навчання) та 1 різновікова група дошкільного відділення, яка налічує 16 дітей. Режим роботи групи – пятиденний з 10,5-годинним перебуванням дітей. Заклад працює з 8.00 до 18.30 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.

      Навчальний рік в  НВК починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  Зазвичай з 1 червня до 31 серпня  у дошкільному відділенні оздоровчий період. Але із ситуацією, що сталася в Україні, а саме карантин у звязку з поширенням коронавірусу СОVІD-19, заклад працював лише до 12 березня 2020 р. і має відкритися 1 вересня 2020 року. Робота закладу протягом карантину проводилася дистанційно.

      НВК здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

      2. Кадрове забезпечення.

      Штатними працівниками НВК був забезпечений на 80%.

      Відповідно до штатного розпису заклад укомплектований обслуговуючим персоналом:

-          Помічник вихователя

-          Підсобний робітник

-          Кухар

-          Завгосп

-          Праля

-          Прибиральниця

-          Сторож

-          Старший кочегра

-          Свецперсонал:

-          - Бухгалтер

-          Медична сестра

Педагогічні працівники:

-          Вчителі початкових класів – 2

-          Вчитель іноземної мови  (сумісник) - 1

-          Вчитель музичного мистецтва та музичний керівник (сумісник)- 1

-          Вихователі -1

-          - Директор

      Протягом 2019-2020 навчального року звільнено 3 працівника – музичний керівник та вчитель музичного мистецтва (за власним бажанням), учитель іноземної мови, учитель інформатики (у звязку із закінченням строку трудового договору).

      Якісний склад педагогічних працівників:

-          Вища категорія – 2

-          І категорія – 1

-          Спеціаліст –  11 т.р. - 1

-          11 т.р. – 1       

Вищу педагогічну освіту мають 3 педпрацівника,  1 – середню-спеціальну (педучилище).

      У 2019-2020 н.р. атестаційною комісією Стрижавської ЗОШ  І-ІІІ ст. атестовано 1 педагогічного працівника, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

      Річний план роботи закладу передбачає організацію самоосвіти педагогічних працівників, проведення для них консультацій, семінарів-практикумів, свят, уроків, які проводяться як в НВК, так і в районі, а також відвідування педагогами районних методичних заходів. Курси підвищення кваліфікації відбуваються відповідно до перспективного плану, а також додаткові курси, що пов’язані з Новою українською школою.

      3. Навчальна діяльність учнів.

      Протягом 2019-2020 н.р.  навчальна робота педколективу була спрямована на:

1.Збереження кадрового потенціалу, учнівського контингенту, матеріальної бази та кращих традицій і набутків школи.

2. Ефективне впровадження в практику НУШ .

3. Підвищення ефективності і якості уроку, як основної форми освітнього процесу. Використання інтерактивних методів навчання.

4. Збагачення школярів цінностями української національної моралі, мистецтв, історії та культури.

5. Активна співпраця з батьками, громадськістю, підвищення ролі сім’ї у вихованні дітей.

6. Зміцнення і використання навчально-матеріальної бази школи.

7. Впровадження державної програми для дітей дошкільного віку «Дитина».

8. Наступність у роботі дитячого садка і школи.

      Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу було зараховано 5 учнів. Це учні Нової української школи. Всі  учні дуже добре пройшли адаптаційний період і із гарними результатами закінчили навчання. За підсумками навчального року учні НВК показали  середній рівень знань.  Оцінювалися учні 3 та 4 класів, тобто – 7 учнів, не оцінювалися учні 1  класу. З 7 учнів  високий рівень показав 1 учень, достатній – 3 учні,  середній – 1 учень. Низький рівень 2 (1 дитина з особливими освітніми потребами, індивідуальне навчання). У відсотковому відношенні  57% учнів навчаються на достатньому та високому рівні.

      Учні нашого закладу брали участь в районних конкурсах: районний  конкурс знавців української мови ім.. Петра Яцика. Також брали участь в  Міжнародних інтерактивних конкурсах: українознавство «Патріот», англійська мова «Грінвіч».

      4. Аналіз виконання навчальних програм.

      НВК працює за пятиденним режимомо, мова навчання – українська.

      Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів.

      Із ситуацією, що склалася в Україні, а саме карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу СОVІD-19, з 12 березня 2020 навчання відбувалося дистанційно, про що були складені відповідні накази.

      Навчальні програми в 1,3,4 класах виконані за кількістю проведених уроків. Уроки позакласного читання та РЗМ проведені до вимог програми.

      Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування.

      За результатами  перевірки встановлено, що станом на 29.05.2020 року інваріативна та варіативна складові частини навчальних планів виконано. Видано наказ по НВК.

      Протягом 2019-2020 н.р. здійснено перевірку стану викладання предметів основ здоров’я та  трудового навчання,  видані відповідні накази, в яких відзначено високий рівень викладання основ здоров’я педагогічними працівниками та належний рівень викладання трудового навчання. Вивчалось також протягом року ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави (правове  виховання) та  ціннісного ставлення до праці (трудове виховання), тематичне вивчення стану роботи щодо системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільнятами про що оформлено відповідні накази, про що теж видано накази по НВК.

      Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році» учні 4 класу були звільнені від ДПА, про що складено наказ по НВК.

      5. Виховна та позакласна робота.

     Виховна робота на 2019-2020 н.р. спланована згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціум як громадянин, сім’янин, професіонал.      

      Головна увага приділялась:

-          Вихованню в учнів почуття громадянина України;

-          Формуванню особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

-          Вихованню любові до праці, почуттю дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;

-          Формуванню засад здорового способу життя;

-          Вихованню любові до природи, виробленню навичок екологічної культури4

-          Вихованню поваги до вчителів, батьків, людей похилого віку.

      Сьогодні школа і садочок – це передусім простір життя дитини, де вона здійснює першу кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності. Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.

      В НВК постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щотижневі лінійки.

      З метою правового всеобучу батьків 2 рази на рік проходять загальношкільні батьківські збори та 4 рази на рік класні батьківські збори.

      Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, засіданнях ради НВК, батьківських зборах, було видано ряд наказів по НВК, що стосується виховної роботи.

      За  2019-2020  навчальний рік були проведені такі виховні заходи:

-          «Перший дзвоник покликав на урок»

-          Місячник безпеки дорожнього руху

-          Олімпійський тиждень

-          Тиждень безпеки дорожнього руху

-          Тиждень здоровя

-          Тиждень довкілля

-          Свято 8 Березня

-          Свято Нового року

-          Акція «Чисте подвіря – чиста Земля»

-          Акція «Допоможемо птахам»» (виготовлення їдальні для птахів)

-          Акція «Лист святому Миколаю»

-          Свято до Дня Соборності України

-          Національно-патріотична гра «Козацькі розваги»

-          Осінній ярмарок та інші

      Неодноразово запрошували Київський ляльковий театр.

      Крім загальношкільних заходів проводились виховні години, години спілкування класними керівниками.

      Проведення загальношкільних та класних заходів спрямоване на масове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили та інтереси.

 

 

      Здійснюється контроль за відвідуванням учнями та вихованцями НВК (облік ведеться класними керівниками у класних журналах та вихователями в журналі обліку відвідування групи дітьми).

      З метою покращення стану здоровя учнів проводилось медичне обстеження дітей лікарями ЦРЛ при вступі до школи та дошкільного відділення НВК, лікарями Стрижавської лікарні.

      У звязку із карантином заходи, що були сплановані на ІІ семестр частково проводились дистанційно, зокрема бесіди по техніці безпеки.

      6. Соціальний захист та співпраця з батьками.

      Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються та виховуються в НВК, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів та вихованців пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

-          Сиріт і позбавлених батьківського піклування – 0;

-          Інвалідів – 1;

-          Чорнобильців 0;

-          Багатодітних – 7

       Виховання учня в школі і сімї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому  процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят. Класні керівники та вихователі тісно співпрацюють з сім’ями своїх  вихованців.

      7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

      Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази.  

.     Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Медичне обслуговування працівників НВК організовано також на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи: шкільне відділення 1 раз в рік, дошкільне відділення 1 раз в  6 місяців. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

      Важливим аспектом збереження здоровя учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування в НВК. Організація харчування  учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р . № 1591  «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування відбувається   11 учнів (1 учень індивідуальна форма навчання, дитина з особливими потребами) відбувається згідно графіку на великій перерві у їдальні НВК. Діти  дошкільного  НВК отримували 3-разове харчування, вартість якого становила 40.00 грн.

      8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

      Згідно річного плану роботи школи протягом 2019-2020 н.р. в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів.

      На початку року були складені акти-дозволи на проведення занять в спортзалі. Також в кабінетах є інструкції безпечної поведінки під час проведення практичних робіт, є журнали інструктажів учнів.

      Тематичні бесіди з профілактики різних видів травматизму, з профілактики вживання алкоголю, куріння, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, з пожежної безпеки, по дорожньому руху, з попередження травматизму при користуванні електроприладами тощо, проводять класні керівники.

      В НВК ведеться журнал обліку нещасних випадків, де реєструються всі випадки травматизму, які сталися в НВК або вдома. За 2019-2020 н.р. нещасних випадків зареєстровано не було. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організацій освітнього процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Питання охорони  праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

      Цікавими оздоровчими заходами в НВК є показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медичної сестри на загальношкільних лінійках.

      Освітню роботу з безпеки життєдіяльності педагогічні працівники не обмежували лише засвоєнням кожною дитиною необхідних знань та вмінь безпечної поведінки, формували навички орієнтування та швидкої реакції в різних життєвих ситуаціях.

            Плідно працювало і шкільне відділення НВК, де проведені наступні заходи: цікаві вікторини «Основи поведінки учнів у НС», «Захист учнів у НС», перегляд відеофільмів з питань захисту населення рід час НС та протимінної безпеки; рольова гра «Ми – пожежники»; конкурс дитячих малюнків на тему: «Захист людини у НС»: перегляд мультфільмів «Фокс і Трот поспішають на допомогу»; години спілкування: «Правила користування побутовими приладами», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Допоможи собі сам».

            Усі заходи сприяли піднесенню значення безпеки життєдіяльності дітей, допомогти дітям, їх батькам, співробітникам закладу поглибити свої знання про основні засоби захисту від надзвичайних ситуацій, про регулювання власної поведінки у довкіллі, про неоцінне значення здоров’я і безпеки в житті людини.

      9. Фінансово-господарська діяльність.

      Будівля НВК не нова, але не зважаючи на великий вік та зовнішність, адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-техничної бази, підтриманню  її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться РДА та відділом освіти (шкільне відділення). Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам НВК. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. За позабюджетні кошти здійснюється оформлення та оновлення НВК, закупівля миючих  дезінфіуцючих засобів для харчоблоку, туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти і підготовку класних кімнат до навчального року. За спонсорські кошти було  придбано мякий куточок, килим у музичну залу  та оздоблювальні матеріали  для естетичного  оформлення закладу .

      Адміністрацією приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвіря завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками НВК, своєчасно доглядаються дерева, кущі. Фарбується огорожа. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території.

      І наостанок я хочу сказати,  що колектив закладу зробить все можливе для якісної підготовки закладу до нового навчального року.