Звітування

 

 

Звіт директора КЗ «Медвідська початкова школа»

за 2020-2021 н.р. docs.google.com/document/d/1eKKh3gZOkMogU4vTmTknF_x-Eaza4_FM/edit

 

 

 

Звіт

про роботу  Медвідського НВК: ЗОШ І ст. – ДНЗ

в.о. директора -   Вигонюк Т.О.

за 2019-2020 навчальний рік

 

      Закінчився навчальний рік і тому потрібно  підвести певні підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора протягом 2019-2020 н.р. На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громад скості, батьками щодо своєї діяльності.

      Як в.о. директора НВК у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, власним Статутом, Освітньою програмою закладу.

     Медвідський НВК: ЗОШ В ст. – ДНЗ розпочав свою діяльність 01.12.2013 року шляхом створення на базі ліквідованої Медвідської СЗШ І-ІІ ступенів. Медвідський НВК є власністю Лаврівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється сільською радою та відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. На початку 2019-2020 н.р. було  12 учнів, за рік прибуло – 0 учні, вибуло – 0 учні. На кінець навчального року кількість учнів становила  -12 учнів. На даний час функціонує 3 класи шкільного відділення НВК: 1 клас 5 учнів, 3 клас 5 учнів (1 дитина на індивідуальному навчанні),   4 клас – 2 учні (індивідуальне навчання) та 1 різновікова група дошкільного відділення, яка налічує 16 дітей. Режим роботи групи – пятиденний з 10,5-годинним перебуванням дітей. Заклад працює з 8.00 до 18.30 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.

      Навчальний рік в  НВК починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  Зазвичай з 1 червня до 31 серпня  у дошкільному відділенні оздоровчий період. Але із ситуацією, що сталася в Україні, а саме карантин у звязку з поширенням коронавірусу СОVІD-19, заклад працював лише до 12 березня 2020 р. і має відкритися 1 вересня 2020 року. Робота закладу протягом карантину проводилася дистанційно.

      НВК здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

      2. Кадрове забезпечення.

      Штатними працівниками НВК був забезпечений на 80%.

      Відповідно до штатного розпису заклад укомплектований обслуговуючим персоналом:

-          Помічник вихователя

-          Підсобний робітник

-          Кухар

-          Завгосп

-          Праля

-          Прибиральниця

-          Сторож

-          Старший кочегра

-          Свецперсонал:

-          - Бухгалтер

-          Медична сестра

Педагогічні працівники:

-          Вчителі початкових класів – 2

-          Вчитель іноземної мови  (сумісник) - 1

-          Вчитель музичного мистецтва та музичний керівник (сумісник)- 1

-          Вихователі -1

-          - Директор

      Протягом 2019-2020 навчального року звільнено 3 працівника – музичний керівник та вчитель музичного мистецтва (за власним бажанням), учитель іноземної мови, учитель інформатики (у звязку із закінченням строку трудового договору).

      Якісний склад педагогічних працівників:

-          Вища категорія – 2

-          І категорія – 1

-          Спеціаліст –  11 т.р. - 1

-          11 т.р. – 1       

Вищу педагогічну освіту мають 3 педпрацівника,  1 – середню-спеціальну (педучилище).

      У 2019-2020 н.р. атестаційною комісією Стрижавської ЗОШ  І-ІІІ ст. атестовано 1 педагогічного працівника, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

      Річний план роботи закладу передбачає організацію самоосвіти педагогічних працівників, проведення для них консультацій, семінарів-практикумів, свят, уроків, які проводяться як в НВК, так і в районі, а також відвідування педагогами районних методичних заходів. Курси підвищення кваліфікації відбуваються відповідно до перспективного плану, а також додаткові курси, що пов’язані з Новою українською школою.

      3. Навчальна діяльність учнів.

      Протягом 2019-2020 н.р.  навчальна робота педколективу була спрямована на:

1.Збереження кадрового потенціалу, учнівського контингенту, матеріальної бази та кращих традицій і набутків школи.

2. Ефективне впровадження в практику НУШ .

3. Підвищення ефективності і якості уроку, як основної форми освітнього процесу. Використання інтерактивних методів навчання.

4. Збагачення школярів цінностями української національної моралі, мистецтв, історії та культури.

5. Активна співпраця з батьками, громадськістю, підвищення ролі сім’ї у вихованні дітей.

6. Зміцнення і використання навчально-матеріальної бази школи.

7. Впровадження державної програми для дітей дошкільного віку «Дитина».

8. Наступність у роботі дитячого садка і школи.

      Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу було зараховано 5 учнів. Це учні Нової української школи. Всі  учні дуже добре пройшли адаптаційний період і із гарними результатами закінчили навчання. За підсумками навчального року учні НВК показали  середній рівень знань.  Оцінювалися учні 3 та 4 класів, тобто – 7 учнів, не оцінювалися учні 1  класу. З 7 учнів  високий рівень показав 1 учень, достатній – 3 учні,  середній – 1 учень. Низький рівень 2 (1 дитина з особливими освітніми потребами, індивідуальне навчання). У відсотковому відношенні  57% учнів навчаються на достатньому та високому рівні.

      Учні нашого закладу брали участь в районних конкурсах: районний  конкурс знавців української мови ім.. Петра Яцика. Також брали участь в  Міжнародних інтерактивних конкурсах: українознавство «Патріот», англійська мова «Грінвіч».

      4. Аналіз виконання навчальних програм.

      НВК працює за пятиденним режимомо, мова навчання – українська.

      Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів.

      Із ситуацією, що склалася в Україні, а саме карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу СОVІD-19, з 12 березня 2020 навчання відбувалося дистанційно, про що були складені відповідні накази.

      Навчальні програми в 1,3,4 класах виконані за кількістю проведених уроків. Уроки позакласного читання та РЗМ проведені до вимог програми.

      Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування.

      За результатами  перевірки встановлено, що станом на 29.05.2020 року інваріативна та варіативна складові частини навчальних планів виконано. Видано наказ по НВК.

      Протягом 2019-2020 н.р. здійснено перевірку стану викладання предметів основ здоров’я та  трудового навчання,  видані відповідні накази, в яких відзначено високий рівень викладання основ здоров’я педагогічними працівниками та належний рівень викладання трудового навчання. Вивчалось також протягом року ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави (правове  виховання) та  ціннісного ставлення до праці (трудове виховання), тематичне вивчення стану роботи щодо системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільнятами про що оформлено відповідні накази, про що теж видано накази по НВК.

      Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році» учні 4 класу були звільнені від ДПА, про що складено наказ по НВК.

      5. Виховна та позакласна робота.

     Виховна робота на 2019-2020 н.р. спланована згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціум як громадянин, сім’янин, професіонал.      

      Головна увага приділялась:

-          Вихованню в учнів почуття громадянина України;

-          Формуванню особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

-          Вихованню любові до праці, почуттю дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;

-          Формуванню засад здорового способу життя;

-          Вихованню любові до природи, виробленню навичок екологічної культури4

-          Вихованню поваги до вчителів, батьків, людей похилого віку.

      Сьогодні школа і садочок – це передусім простір життя дитини, де вона здійснює першу кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності. Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.

      В НВК постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щотижневі лінійки.

      З метою правового всеобучу батьків 2 рази на рік проходять загальношкільні батьківські збори та 4 рази на рік класні батьківські збори.

      Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, засіданнях ради НВК, батьківських зборах, було видано ряд наказів по НВК, що стосується виховної роботи.

      За  2019-2020  навчальний рік були проведені такі виховні заходи:

-          «Перший дзвоник покликав на урок»

-          Місячник безпеки дорожнього руху

-          Олімпійський тиждень

-          Тиждень безпеки дорожнього руху

-          Тиждень здоровя

-          Тиждень довкілля

-          Свято 8 Березня

-          Свято Нового року

-          Акція «Чисте подвіря – чиста Земля»

-          Акція «Допоможемо птахам»» (виготовлення їдальні для птахів)

-          Акція «Лист святому Миколаю»

-          Свято до Дня Соборності України

-          Національно-патріотична гра «Козацькі розваги»

-          Осінній ярмарок та інші

      Неодноразово запрошували Київський ляльковий театр.

      Крім загальношкільних заходів проводились виховні години, години спілкування класними керівниками.

      Проведення загальношкільних та класних заходів спрямоване на масове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили та інтереси.

 

 

      Здійснюється контроль за відвідуванням учнями та вихованцями НВК (облік ведеться класними керівниками у класних журналах та вихователями в журналі обліку відвідування групи дітьми).

      З метою покращення стану здоровя учнів проводилось медичне обстеження дітей лікарями ЦРЛ при вступі до школи та дошкільного відділення НВК, лікарями Стрижавської лікарні.

      У звязку із карантином заходи, що були сплановані на ІІ семестр частково проводились дистанційно, зокрема бесіди по техніці безпеки.

      6. Соціальний захист та співпраця з батьками.

      Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються та виховуються в НВК, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів та вихованців пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

-          Сиріт і позбавлених батьківського піклування – 0;

-          Інвалідів – 1;

-          Чорнобильців 0;

-          Багатодітних – 7

       Виховання учня в школі і сімї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому  процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят. Класні керівники та вихователі тісно співпрацюють з сім’ями своїх  вихованців.

      7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

      Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази.  

.     Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Медичне обслуговування працівників НВК організовано також на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи: шкільне відділення 1 раз в рік, дошкільне відділення 1 раз в  6 місяців. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

      Важливим аспектом збереження здоровя учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування в НВК. Організація харчування  учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р . № 1591  «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування відбувається   11 учнів (1 учень індивідуальна форма навчання, дитина з особливими потребами) відбувається згідно графіку на великій перерві у їдальні НВК. Діти  дошкільного  НВК отримували 3-разове харчування, вартість якого становила 40.00 грн.

      8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

      Згідно річного плану роботи школи протягом 2019-2020 н.р. в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів.

      На початку року були складені акти-дозволи на проведення занять в спортзалі. Також в кабінетах є інструкції безпечної поведінки під час проведення практичних робіт, є журнали інструктажів учнів.

      Тематичні бесіди з профілактики різних видів травматизму, з профілактики вживання алкоголю, куріння, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, з пожежної безпеки, по дорожньому руху, з попередження травматизму при користуванні електроприладами тощо, проводять класні керівники.

      В НВК ведеться журнал обліку нещасних випадків, де реєструються всі випадки травматизму, які сталися в НВК або вдома. За 2019-2020 н.р. нещасних випадків зареєстровано не було. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організацій освітнього процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Питання охорони  праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

      Цікавими оздоровчими заходами в НВК є показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медичної сестри на загальношкільних лінійках.

      Освітню роботу з безпеки життєдіяльності педагогічні працівники не обмежували лише засвоєнням кожною дитиною необхідних знань та вмінь безпечної поведінки, формували навички орієнтування та швидкої реакції в різних життєвих ситуаціях.

            Плідно працювало і шкільне відділення НВК, де проведені наступні заходи: цікаві вікторини «Основи поведінки учнів у НС», «Захист учнів у НС», перегляд відеофільмів з питань захисту населення рід час НС та протимінної безпеки; рольова гра «Ми – пожежники»; конкурс дитячих малюнків на тему: «Захист людини у НС»: перегляд мультфільмів «Фокс і Трот поспішають на допомогу»; години спілкування: «Правила користування побутовими приладами», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Допоможи собі сам».

            Усі заходи сприяли піднесенню значення безпеки життєдіяльності дітей, допомогти дітям, їх батькам, співробітникам закладу поглибити свої знання про основні засоби захисту від надзвичайних ситуацій, про регулювання власної поведінки у довкіллі, про неоцінне значення здоров’я і безпеки в житті людини.

      9. Фінансово-господарська діяльність.

      Будівля НВК не нова, але не зважаючи на великий вік та зовнішність, адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-техничної бази, підтриманню  її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться РДА та відділом освіти (шкільне відділення). Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам НВК. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. За позабюджетні кошти здійснюється оформлення та оновлення НВК, закупівля миючих  дезінфіуцючих засобів для харчоблоку, туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти і підготовку класних кімнат до навчального року. За спонсорські кошти було  придбано мякий куточок, килим у музичну залу  та оздоблювальні матеріали  для естетичного  оформлення закладу .

      Адміністрацією приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвіря завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками НВК, своєчасно доглядаються дерева, кущі. Фарбується огорожа. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території.

      І наостанок я хочу сказати,  що колектив закладу зробить все можливе для якісної підготовки закладу до нового навчального року.